НЕ ПРОСТО ЛЕГЛО – МАСАЖОР, А НАУКА!

НЕ ПРОСТО ЛЕГЛО – МАСАЖОР, А НАУКА!

Ефект от комбинираната стимулация, извършвана от NM-5000P върху автономната нервна система

Пилотно изследване: Dae Won Lee, Ji Hyang Park, Sinae Eom, Suung Hyun Cho, Jong Soo Lee, Han Sung Kim

Автономната нервна система регулира неволевите функции на човешките органи.
Автономната нервна система регулира неволевите функции на човешките органи.

  • Антагонизмът на парасимпатиковия и симпатиковия дял автономната нервна система позволява бързи и съществени промени в сърдечните параметри ( сърдечен ритъм, свиваемост и обем на удара ), за да се постигне физиологичен баланс, който доставя метаболити и хранителни вещества на тъканите и органите, които се нуждаят от тях по всяко време.
  • Хиропрактичния масаж е форма на алтернативна медицина, която е насочена към диагностика, лечение и превенция на костно-мускулната система, особено на гръбнака. Допускаме хипотетично, че тези нарушения се отразяват на общото здравословно състояние посредством нервната система.

Автономната нервна система има регулаторна структура, която помага на хората да се адаптират към промените в тяхната среда. Тя приспособява или модифицира някои функции в отговор на вътрешен или външен стрес. Автономната нервна система регулира неволевите функции на човешките органи.

  • Преди всичко автономната нервна система контролира поведението на сърдечно съдовата система, която е изключително сложна и има огромно значение за живота.
  • За съживяване на автономната нервна система са създадени различни медицински уреди с една или повече функции. Загряването с дълговълнови инфрачервени лъчи, което е една от тези функции, има много положителни въздействия: повишаване на вътрешната телесна температура, засилване на кръвообращението на капилярите, ускоряване на метаболизма и подобряване на възстановителните възможности на тъканите.
  • Много изследователи са оценили ефекта от стимулацията за активизиране на автономната нервна система.

Изследванията за ефекта от тези комбинирани стимулации са малко. Затова целта на това изследване беше да проучи ефекта от комбинирата стимулация, едновременно с дълговълнови инфрачервени лъчи и хиропрактика, върху дейността на автономната нервна система. Дейността на автономната нервна система може да бъде измерена чрез няколко физиологични данни, като периферното кръвообращение по върховете на пръстите и лигавицата на носа, температурата на кожата на няколко места по тялото, измерена чрез инфрачервена термография, проводимостта на кожата и сърдечния пулс. Това са индикаторите за функционалното състояние на автономната нервна система. Преди всичко електрокардиограмата (ECG) и фотоплетизмограмата (PPG) се използват за измерване на автономната нервна система. Променливостта на сърдечния ритъм (HRV), която е една от оценките, използващи интервала R -R, може да измери и оцени функцията на автономната нервна система чрез спектрален анализ на отрязък на сърдечния ритъм от PPG. В това пилотно изследване за оценка на комбинираната стимулация на автономната нервна система, ние използвахме два параметра: анализ на HRW от фотоплетизмографски сигнал и температурата на кожата, измерена чрез инфрачервена термография.

Процедура

Фиг.1 Ход на процедурата
Фиг.1 Ход на процедурата
Фиг.2 Масажор за комбинирана стимулация и субект
Фиг.2 Масажор за комбинирана стимулация и субект
Фиг.3 PPG датчик. Подготовка
Фиг.3 PPG датчик. Подготовка

МетодМетод на проведените изследвания.

В пилотното изследване участваха пет здрави субекта на възраст 27 години (± 3), от мъжки пол с телесна маса 74 килограма (± 4,5), ръст 170см (± 6,3). По отношение на обичайната физическа активност, беше изискано от тях да не водят заседнал начин на живот, но също така да не се занимават с активни физически дейности, особено вдигане на тежести. Тестовата процедура се изпълни по фиг.1. PPG сигнал не беше получаван по време на теста, защото масажът щеше да генерира продукт от движението.

Субектите бяха подложени на нагряване с дълговълнови инфрачервени лъчи (40º C) и хиропрактичен масаж като се използва NM5000 P (Nuga Best, Korea). Ролките на оборудването се движат по дължината на гръбнака, като се базират на хиропрактиката. Вътрешният инфрачервен проектор се движи заедно с ролките и прави инфрачервено нагряване като максуване. Субектите лежаха на оборудването 40 минути (фиг.2). За да се избегнат биометрични промени, всички субекти бяха подложени на теста през едно и също време на деня между 15 и 17 часа.

РЕЗУЛТАТ

  • Термичен образ – Термичен образ беше получен чрез А40М (FLIR System, Швеция). Апаратурата е линейно сканираща камера, произвеждаща образи 320/240 пиксела при 16 бита динамична резолюция, с корекция за излъчването на обекта и фоновата температура. Обработката на образа беше извършена със софтуер на Therma CAM TM Researcher (FLIR System, Швеция).

Фигура 4 Термичен образ на гърба на субекта.

А) Преди стимулация

Термичен образ на гърба на субекта. Преди стимулация
Термичен образ на гърба на субекта. Преди стимулация

B) След стимулация

Термичен образ на гърба на субекта. След стимулация
Термичен образ на гърба на субекта. След стимулация

  • Отчитане и обработка на PPG сигнал – За измерванията беше използвана системата MP150 (Biopac Systems Inc. USA). PPG сигналът беше изпробван при 200 Hz с увеличение 100 и 10, усилвател PPG100C (Biopac Systems. Inc. USA) и настроен да включва нискочестотен филтър от 10 Hz и високочестотен филтър от 0,05 Hz. Той беше свързан с фотоплетизмографски датчик TDS 200, поставен на върха на пръста (фиг. 3). наблюдаването на PPG сигнала и измерването на интервала R – R беше извършено със софтуера Acknowledge – Biopac Systems Inc. USA).
  • Анализ на HRW – При здрави хора, променливостта на сърдечния ритъм в диапазона 0,04 – 0,15Hz (ниски честоти, LF) се смята за маркер на симпатикова нервна дейност, а високочестотните (HF) колебания в диапазона 0,15 – 0,4 Hz се смятат за маркер за парасимпатикова нервна дейност. По тоя начин съотношението LF/HF се счита за индекс на дейността на автономната нервна система. (8)
  • В методите, базирани на честотите за сериите от R – R интервали се оценява плътността на силата на радиочестотния спектър. В това изследване бяха използвани за анализ Бързо преобразуване на Фурие (FFT) и авторегресивният модел (AR model), като използвахме софтуера Kubios HRV analysis (Kuopio University, Finland), който е базиран на Matlab (Math Works, USA). FFT е най-широко използваният непараметричен метод за изчисляване на PSD. Този прост анализ използва висока скорост на обработка, без предварителна обработка на данните (9). AR методът е най-често използвания метод, базиран на модел, защото оценяването на AR параметрите може да се извърши лесно като се решават линейни уравнения (10).
  • В термичният образ за комбинирана стимулация телесната температура на субектите на теста беше повишена с почти четири градуса. Телесната им топлина, която се концентрираше в шията и раменете, се разпространи по-широко след стимулацията (фиг.4) Резултатът от анализа на HRV, както FFT, така и ARmodel показа очевидно изменение на съотношението LF/HF (таблица1).

Напиши коментар

Количка

X