ФЕНОМЕНА ЗДРАВЕ

Днес има хиляди болести, но съществува само едно здраве

Всеки човек мечтае за него, пожелава го на близките си и се стреми да постигне съвършено здраве.

Живейте по-добре откогато и да било предиИзкуството да се живее намира своите корени в изкуството да бъдем здрави.

Днес има хиляди болести, но съществува само едно здраве. Всеки човек мечтае за него, пожелава го на близките си и се стреми да постигне съвършено здраве. Няма празник, в който да не прозвучи: „Наздраве!“! Защото здравето е най-голямото богатство за всеки – за млади и стари, за бедни и богати, за известни и непознати.

Какво означава феномена „здраве“?Завършеност, съвършенство, жизнена надеждност.

Д-р Хърбърт Шелтън

Д-р Хърбърт Шелтън е американски лекар, застъпник на алтернативната медицина
Американски лекар, застъпник на алтернативната медицина.

Според д-р Шелтън здраве означава завършеност, съвършенство на организацията, т.е. жизнена надеждност, хармония на функциите, енергия и освобождаване от всякакво напрежение и скованост.“,.

Понякога здравото човешко тяло се разглежда като скулптура – цялостен и непроменим субект. Но нашите тела приличат повече на реки, които постоянно се изменят. Ако обхванем тялото си, то мазнините под пръстите ни няма да са същите като преди месец. Мастните клетки постоянно се пълнят и освобождават от мазнини и така те напълно се обновяват на всеки три седмици. По данни на съвременната наука клетките на лигавицата на стомаха се самообновяват за 3 – 4 денонощия, а червените кръвни клетки – за 90 денонощия ( т.е. три месеца ).

Кожата се обновява на всеки пет седмици, а скелета се променя напълно на всеки три месеца. Целият организъм се самообновява на всеки седем години. Външно ние изглеждаме същите, но приличаме на здание, в което старите тухли през цялото време се подменят с нови. Всяка година 98% атоми от нашия организъм се заменят с нови и това бе потвърдено при радиоизотопни изследвания, проведени в Калифорния.

Човешкият организъм е във висша степен саморегулираща, самонаправляваща, самоподдържаща и самовъзстановяваща се система и даже самоусъвършенстваща се. Академик Иван Павлов | руски физиолог и психолог

Здравето репродуцира себе си и води до по-нататъшно укрепване. Но кой е отговорен за нашето здраве? Има ли някой, който да е оздравял само от приказки за здраве? В едно запитване на „Галъп“ 85% от хората смятат, че доброто им физическо състояние зависи от това, доколко добре те се грижат за себе си. Такава е същността на доброто здраве. Този подход към здравеопазването и към живота е единственият жизнеспособен вариант. Той се основава на истината, че ние като хора можем да допринесем най-много за нашето здраве и благоденствие.

Петър Димков

Петър Димков и учението му прославят страната
Петър Димков и учението му прославят страната

Съвършеното здраве обхваща тялото, ума и духа – разбирането, че всичко, което вършим, мислим, чувстваме и вярваме се отразява върху състоянието ни. Физическото и душевно благосъстояние е избор, решение от наша страна да вървим към оптимално здраве и активно дълголетие. То е осъзнаване, че няма крайна точка и че здравето е винаги възможно в настоящия момент, тук и сега.

Съвършеното здраве не е „медицинско заключение“, а начин на живот – чувствителен и откликващ на всички измерения на тялото, ума, духа. То е подход към живота, който всеки от нас определя, за да постигне своя най-висок потенциал за физическо и душевно благосъстояние сега и завинаги.

Традиционната медицина открива даден проблем – симптом – и го лекува. целта е да се неутрализират симптомите, за д се постигне отново състояние, в което не се забелязва болест. Но съвършеното здраве се бори за нов стандарт – без значение какво е здравословното ни състояние, то ни призовава към непрекъснато подобрение и самообновяване. Съвършеното здраве преследва нещо повече от отсъствие на болест. То търси нови по-високи нива на проява. То надхвърля неутралната точка, при която няма болест. Съвършеното здраве се постига в резултат на съзнателни и целенасочени усилия, на общото ни благосъстояние – на тялото, ума и духа.

Цялата формула на здравето може да се напише на площта на един нокът: пази вътрешна чистота – чисти мисли, чисти желания, чисти постъпки , чисти думи, чиста храна. Бъди скромен и спазвай природните закони. Петър Димков | народен лечител, офицер

Единствената първостепенна цел на съвършеното здраве е постигането на непрекъснато обновяване на личността, при което ние приемаме и действаме според истината, че всеки ден е чудотворен дар и нашата работа е само да развържем панделките на кутията с подаръка.

Снимки в публикацията: © Pixabay, Уикипедия, Razkritia

Напиши коментар

Количка

X