С ПРИЗНАНЕНИЕ ОТ АВТОРИТЕТНИ УЧЕНИ

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Масажът на Нуга Бест – с признание от авторитетни учени

Авторитетното научно списание
„BioMed Research International“
публикува статия за масажното
оборудване NM-5000 Рlus.
Заслужено признание

Защо е нужен апаратен масаж на гърба?

Съвместната изследователска работа на учени от Германския международен научен център „Fraunhofer“, Берлинския технически университет, Националния Университет „Чоннам“, Университета „Енсе“ и Университета „Ханянг“, която проучва ефективността и прави интегративна оценка на Персоналния термотерапевтичен масажор-стимулатор NM 5000P (Nuga Medical CO. Ltd) e публикувана в престижното международно списание „BioMed Research International“.

Важно е да се знае, че това списание се концентрира върху най-значимите наукометрически бази данни. Всички статии, които са подадени в редакцията на международното списание BioMed Research International, се рецензират прецизно от независими експерти. За печат се приемат не повече от 30% от подадените научни разработки.

ПРИЗНАНИЕ ЗА НАУЧНАТА ЗНАЧИМОСТ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКОТО КАЧЕСТВО НА ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ.Научната публикацията за въздействието на масажа на Нуга Бест в това престижно международно списание

Тази статия е изключително признание за възможностите и ефективността на Персоналния термомасажор-стимулатор NM 5000P на Нуга Бест.

TEMA„Интеграционна оценка на автоматизирания масаж в съчетание с термотерапия: от физическа, физиологическа и психологическа гледна точка“.

Масаж на гръбначния стълб

Масаж на гръбначния стълб Източник: BioMed Research International
Масаж на гръбначния стълб Източник: BioMed Research International

В статията се разказва за различните видове масажи за преодоляване на стреса, болката и тревогата.
В това изследване учените проследяват влиянието на масажа отделно или в комбинация с инфрачервено нагряване в три различни аспекта:

  • физически – разгъване на туловището и максимална мощност на мускулите, разгъващи гръбначния стълб;
  • физиологически – с помощта на въпросник „състояние на тревожност“ и визуален мащаб;
  • психологически – променливост в сърдечния ритъм и електроенцефалограма. 

Двадесет и осем здрави студенти от Университета Енсе (Южна Корея) участват в изследването три пъти седмично. По време на всяко свое посещение участниците получавали или само масаж, или комбиниран масаж ( масаж и инфрачервено нагряване ), или се извършвало контролно измерване.

Когато използвали САМО МАСАЖ, участниците в изследването лягали натермомасажора NM 5000P на Нуга Бест за 20 минути на предварително програмирана процедура с хиропрактичен масаж. В този случай вътрешният проектор е масажирал мускулите около гръбначния стълб като се е предвижвал отгоре надолу от шийните прешлени до опашката.

За КОМБИНИРАН МАСАЖ на термомасажора NM 5000P към 20-минутната програма на масажа добавяли източник на топлина. Нагряването се осъществявало с помощта на нагревателен източник, разположен вътре в проектора. Температурата на вътрешния проектор била фиксирана на 60 градуса.

За извършване на КОНТРОЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ участниците лягали натермомасажора NM 5000P без масаж и термостимулация; трябвало да бъдат будни, но със затворени очи.

ИЗМЕНЕНИЯ

Психологически изменения преди и след масажаИзточник: BioMed Research International
Психологически изменения преди и след масажаИзточник: BioMed Research International
  1. а/ въпросник „състояние на тревожност“
  2. б/ визуален аналогов мащаб

Легенда:
КОН: контролно измерване | ТМ: само масаж | КМ: комбиниран масаж

РЕЗУЛТАТИНаправените изследвания, свързани с характеристиката на мускулите, демонстрирали положителни ефекти:

  •  УВЕЛИЧАВАНЕ НА МУСКУЛНИЯ ДИАПАЗОН НА ДВИЖЕНИЯ;
  •  МАКСИМАЛНА МУСКУЛНА СИЛА И ГЪВКАВОСТ.
Установено било, че масажът с натиск влияе върху възстановяването на мускулите след физически стрес или мускулна умора, а това свидетелства за повишена гъвкавост на мускулите и максималното им активиране.Направените изследвания преди и след масажа демонстрират НАМАЛЯВАНЕ НА СТРЕСОВАТА РЕАКЦИЯ.
Като резултат от масажа се повишава парасимпатиковата активност и се подобрява кръвообращението. Това помага да се възстанови физиологическия баланс в тъканите и органите на човешкия организъм. Когато към масажа се добави и инфрачервено загряване, се повишава нивото на тази активност.

Направените изследвания отчели и изменение на нивото на безпокойство на участниците преди и след сеанс на термомасажора NM 5000P. Резултатите показали, че БЕЗПОКОЙСТВОТО И СТРЕСЪТ НАМАЛЯВАТ. При това намаляването на стреса и тревожността е много по-ефективно при използването на комбиниран масаж – масаж и инфрачервено нагряване.

След обединяване на резултатите, се потвърдила хипотезата, че масажното въздействие активира парасимпатиковата нервна система. Затова свидетелстват физическите, физиологическите и психологическите реакции на участниците в научното изследване.

Турманий - материал на бъдещето

В направеното изследване учените доказват, че масажното въздействие способства психологическа стабилност, подобрява гъвкавостта на туловището, осигурява максимална сила на мускулите и активира парасимпатиковите нерви. При комбинация на масажа с инфрачервено нагряване се наблюдава по-голям ефект.

ОБОБЩЕНИЕКОМБИНАЦИЯТА НАТИСК И МАСАЖ СЪС ЗАГРЯВАНЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СКЕЛЕТНО-МУСКУЛНИ БОЛКИ И ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СТРЕСА.

Учените-изследователи на термомасажора-стимулатор NM 5000P получиха своето признание, когато трудът им бе публикуван в авторитетното международно списание BioMed Research International. За ценителите на Нуга Бест остава увереността, че резултатите им не са плод на щастлива случайност, а на невероятния комплекс от природа, наука и иновативни технологии в термомасажора-стимулатор NM 5000P.

Коментари (1)

  • Елисавета Николова

    Точков масаж с помощта на масажно легло. Ефектът на точковия масаж (по метода на натиск на пръстите). При използването на масажното легло, теглото на човешкото тяло осигурява стабилно налягане на мускулите на гърба върху апарата, като по този начин се постига ефектът на точковия масаж на гръбначния стълб.

Напиши коментар

Количка

X