ЙОНИЗИРАНИЯТ ВЪЗДУХ – ЕЛЕКСИР НА ЗДРАВЕ

Йонизираният въздух е един от най-важните фактори
за нормално развитие и съществуване на човека.
Йонизираният въздух - елексир на здраве

Йонизираният въздух - елексир на здраве

Когато човек е построил жилища, той се е лишил от йонизиран въздух; извратил е естествената си дихателна среда и е влязъл в конфликт с природата на своя организъм. Градските жители прекарват в затворени помещения повече от 80% от времето си и постепенно губят своите имунни сили, заболяват, преждевременно остаряват.
Помещенията, в които човек живее, са изпълнени с биологически неактивен въздух. В него отсъстват, необходимите за организма аеройони.

Защо въздухът е биологически неактивен?Във въздуха се съдържат основните компоненти за живот: азот, кислород и въглероден окис.

Във въздуха се съдържат основните компоненти за живот: азот, кислород и въглероден окис. Те участват в жизнените процеси, а тяхната стабилност в атмосферата осигуряват живота на биологичните същества. Но независимо, че във въздуха в обитаваните помещения съществува толкова кислород, колкото е необходим, той не е биологически активен. В него отсъстват леките отрицателни йони, които са способни да очистват въздуха. Колкото по-високи са техните концентрации, толкова по-чист е въздуха.

Какво представляват отрицателните йони?Атоми, които са загубили един или няколко електрона, се наричат положителни йони, катиони

Атоми, които са загубили един или няколко електрона, се наричат положителни йони, катиони (буквален превод от гръцки: отиващ надолу). Атомите, които привличат към себе си един или няколко електрона, се наричат отрицателни йони, аниони ( буквален превод от гръцки език: отиващ нагоре).

Физиката - част от живота ниЕлектрическите полета на Земята са причина за миграцията на заредените частици в атмосферата: положителните йони се привличат към земята, а отрицателните - се отблъскват от нея.

Електрическите полета на Земята са причина за миграцията на заредените частици в атмосферата: положителните йони се привличат към земята, а отрицателните – се отблъскват от нея. Особено, когато има резки колебания в температурата, в атмосферата се нарушава равновесието на йони: намалява количеството на отрицателни йони, а се увеличава количеството на положителните йони. Тези спадове се отразяват на самочувствието на живите организми. Особено в топли и влажни райони хората се чувстват зле, защото във въздуха отсъстват отрицателните йони. Високото ниво на положително заредени йони, човек усеща като задуха преди дъжд. В тези случаи е необходима инхалация с отрицателни йони, които подобряват самочувствието на живите организми.

ТУРМАНИЙ = ТУРмалин + герМАНИЙНоу - Хау на южнокорейската компания Nuga Medical Co. В помощ на човешкото здраве.

Турмалинът е естествен минерал, който отразява всички цветове.

ТУРМАЛИН

Кристал, който се формира при вулканичните изригвания от десетки хиляди години.

ГЕРМАНИЙ - ПРЕНАСЯ КИСЛОРОДА В КЛЕТКИТЕ И ТЪКАНИТЕ НА ОРГАНИЗМА

ГЕРМАНИЙ

Гарантира нормалното функциониране на всички системи в човешкия организъм.

Къде да намерим отрицателно заредени йони?Според изследванията природата ги предлага в изобилие:

 • в подножието на водопада съдържа 50 000 отрицателни йони,
 • в планината – 8 000 – 12 000;
 • на брега на морето – 4 000;
 • в гората – 3 000;
 • на улицата след буря – 1 500 – 4 000
 • в селски местности – 500 – 1 200.

За сравнение:

 • въздухът в градски условия е около 100 – 200 йони на кубичен сантиметър;
 • в производствени помещения: 10 – 20 йона на кубичен сантиметър;
 • пред екрана на телевизора или компютъра – абсолютна нула.

Санитарен минимумСъществуват санитарни норми, които определят нивото на концентрация на аеройони, отклонението от които създава заплаха за здравето на човека.

ЗА НОРМАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ СА НЕОБХОДИМИ ЙОНИ ОТ ПОРЯДЪКА НА 700 единици на кубичен сантиметър.

Какъв въздух дишаме?Последните данни на Американския център за контрол и предотвратяване на заболяванията показват, че голяма част от хората са отровени от пестициди и други отровни вещества, които се съдържат в замърсения въздух и вода.

Това са показали изследвания на кръвта и урината на 2 400 човека над шест години. В закрити помещения съдържанието на отрицателни йони на кислорода е десет-петнадесет пъти по-малко в сравнение с установените санитарни норми. Ако в стаята има поне един човек, въздухът започва да придобива положителен заряд. Такъв въздух наричат “мъртъв”, дори когато в него има предостатъчно неутрален кислород.

ВСИЧКИ БОЛЕСТИ ИМАТ ПРЯКА ВРЪЗКА С ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА.Още през 1780 година френският физик Пиер Бертолон пише в книгата си "За електричеството на здравото и болното човешко тяло":

А. Л. ЧИЖЕВСКИ

A. Л. Чижевски
Опитите на Чижевски и други учени потвърждават, че лишеният от аеройони въздух влошава здравето и води до заболявания.

През 1931 година видният учен А. Л. Чижевски заявява, че трябва да се коригира екологическата непълноценност на въздуха в помещенията като в тях се създаде “жива” въздушна среда, еднаква по своите физически свойства с въздуха в най-добрите курорти. Опитите на А. Л. Чижевски и други учени потвърждават, че лишеният от аеройони въздух влошава здравето и води до заболявания.

Експериментално поставили животни в херметически камери, където подавали свеж, но филтруван с вълна въздух. След филтрацията въздухът става по-чист, от него се отделят микроорганизми, но заедно с това въздухът губи своите електрически заряди. След пет – десет дни животните в такъв въздух стават вяли, апетитът им намалява, развиват се болезнени явления, животните лежат, без да се движат и накрая умират. Животните в помещения с йонизиран въздух растат по-бързо и се развиват пълноценно.

Изследванията показват, че всяка болест започва с нарушаване на обмяната на веществата в клетките на организма. То се проявява с намаляване на отрицателния заряд на клетките; промяна на колоидното им състояние; отделяне в клетките на тяхното съдържимо.

Дефицитът на отрицателен заряд на клетките може да се възстанови чрез вдъхване на въздух , изобилстващ с отрицателно заредени йони. Така аеройоните постъпват в белите дробове, проникват в кръвта и се разнасят по целия организъм, като възстановяват отрицателния заряд в клетката; стимулират обмяната на веществата и оказват антитромботично действие.

Днес в градските домове въздухът е около четири – шест пъти по-замърсен и осем – десет пъти по-токсичен. Например вие влизате в дома си, а някой е паркирал пред спалнята ви, не е изгасил двигателя и само за няколко минути отвратителната смес от отрови от ауспуха е влязла в стаята ви през отвора под вратата. Щом светнете лампата се активират електромагнитните полета, от печката се излъчва микровълнова радиация, докато приготвяте храната си… Към това добавете стресът, който причиняват електромагнитните вълни и радиацията, които пречат на органите да функционират нормално и объркват структурата на молекулите. Доказано е, че източниците и приемниците на електромагнитни вълни, такива като мобилни телефони, дисплеи на компютри и таблети, радио и телевизионна апаратура, хладилници, климатици образуват във въздуха на дома голямо количество положително заредени йони, които оказват вредно влияние върху здравето на човека. Затова използването на йонизатори в дома е крайно наложително: те намаляват токсичността на въздуха и го очистват от прах, микроби.

Още в своите първи експерименти с йонизатори за въздуха, които провежда през 1921 – 1924 година, А.Л. Чижевски забелязал, че системното вдишване на отрицателно заредено йони забавя процеса на стареене и удължава живота с 40%.

Турманий

За йонизацията

През 1934 година неговият ученик А. Л. Войнер потвърждава този факт и открива нови аргументи, които разкриват възможността да се забави процеса на стареене с помощта на отрицателните йони на кислорода. Той доказва, че с годините хидрофилността на колоидите в организма намалява. Ако в организма на ембриона човешкият мозък съдържа 92% вода, то в 60-годишен човек – само 80% вода. В тъканите намалява и количеството на така наречената “свързана” вода: мозъкът на ембриона съдържа 30% такава вода, а мозъкът на възрастен човек – само 20%. Този спад се обяснява като резултат от намалява на електрическия заряд в клетките, което води до намаляване на тъканния електрообмен. Д-р Такуда, преподавател в “Oriental University”, Япония разработва първата в света Анийонова терапия. По-късно д-р Нехур и д-р Джакман, Германия, носители на Нобелова награда в областта на медицината, доказват съществуването на анийонови пътеки, които свързват клетките с други клетки.

Според учените отрицателните йони имат положително въздействие върху човешкия организъм:

 • Регенерират клетките,
 • Пречистват кръвта,
 • Координират симпатиковата нервна система,
 • Укрепват имунитета.

Алберт Крюгер (патологоанатом-бактериолог) провежда изследване върху растения и животни и стига до извода, че ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ЙОНИ КОНТРОЛИРАТ НИВОТО НА СЕРОТОНИНА В ОРГАНИЗМА, УСПОКОЯВАТ И НЕ ПРЕДИЗВИКВАТ ВРЕДНИ ПОСЛЕДСТВИЯ.

Когато въздухът в помещенията е йонизиран, рязко се снижава заболеваемостта; значително намалява количеството бактерии и гъбички.

Научните изследвания през последните 40 години са категорични, че йонизираният въздух:

 • Намалява умората – умствена и физическа, възстановява силите и работоспособността;
 • Има успокояващо действие и подобрява съня;
 • Увеличава защитните сили на организма срещу инфекции и алергии;
 • Намалява нивото на напрежение на електромагнитните и електростатични полета пет-десет пъти;
 • Забавя процесите на стареене.

Вдишай живот!Клетките на човешкия организъм могат да се сравнят с акумулатори.

Клетките на човешкия организъм могат да се сравнят с акумулатори. Както техническите акумулатори, те постоянно се разреждат и изискват постоянна подзарядка. Такава те получават за сметка на електроните на преносимите отрицателни йони на кислорода, които проникват в човешкия организъм чрез белите дробове и кожата. Проф. A.D.More (Мичигански университет, световен изследовател в областта на йоните), заявява, че глътка въздух, наситен с аниони, може да помогне в лечението на болните; да върне техните сили и самочувствие.

Днес учените са категорични, че отрицателните йони са необходим фактор за поддържане на добро здраве. А благодарение на най-новите технологии, става възможно “оживяването” на въздуха в затворени помещения. Корейската компания Nuga Medical Co Ltd създаде природен материал, турманий, който работи като биполярен йонизатор. Високотехнологичните продукти на Нуга Бест осигуряват постоянен поток от отрицателни йони, като тяхната концентрация се повишава до оптималните природни норми.

Напиши коментар

Количка

X