ИМУННАТА СИСТЕМА

Имунната система - армия в човешкия организъм

За никого не е тайна, че всяка страна отделя много средства за отбрана. Държавата винаги трябва да е подготвена, за да се защити при вътрешна или външна заплаха, война, терористичен акт.

Човешкото тяло също е обкръжено от множество врагове и постоянно се намира под заплаха от тяхната агресия. Тези врагове са бактериите, вирусите и микробите. Те могат да бъдат навсякъде в обкръжаващата ни среда: от вдишания въздух до питейната вода. И все пак повечето хора не подозират, че човешкият организъм разполага с мощна армия, която противостои на неприятеля. Това е имунната система!

ИМУННАТА СИСТЕМА Е ИСТИНСКА АРМИЯ С ”ВОЙНИЦИ” И ”ОФИЦЕРИ” ОТ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ВОЙСКИ, СПЕЦИАЛНО ОБУЧЕНА И ИЗПОЛЗВАЩА НАЙ-НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ХИМИЧЕСКО ОРЪЖИЕ.

Всеки ден, даже всяка секунда тази армия отблъсква натиска на вражеските сили и стои на страж на нашето здраве. Войната между тях може да носи характер на локални сблъсъци или тотална война. Тази война ние наричаме болест. Същността на тази война почти не се променя. Агресорът, внедрил се в суверенния организъм, се опитва да се замаскира и да заблуди отбраната на противника. Отбраната също изпраща разузнавачи с цел да се открие неприятеля и съгласно техните данни започва производството на съответното въоръжение. Армията влиза в гореща схватка, нанася поражение на врага, обявява прекратяване на огъня, очиства полето след битката и в случай на повторна агресия от неприятеля запазва подробна информация . Нека погледнем тази любопитна война по-отблизо.

Идентификация на врага и първи отпор

Укрепване на отбраната и подготовка за атака

Атака и сражение

Връщане към мирен живот

Така изглежда имунната система

Обсадената крепост: човешкото тяло

Обсадената крепост: човешкото тяло

Тялото на човек прилича на крепост в обсада. Враговете постоянно търсят уязвимо място, пукнатина в тази крепост. Стена на тази крепост е кожата, която покрива човешкото тяло. Съдържащият се в клетките на кожата кератин представлява сериозна бариера за бактерии и гъбички. Външните агенти на повърхността на кожата не могат да преодолеят тази преграда и да проникнат вътре в организма. При това външният слой кожа, съдържащ кератин, постоянно се лющи, а по-долният слой кожа се обновява. По този начин, тези неканени гости, са притиснати между двата слоя кожа, отделят се от организма заедно с мъртвата кожа. Могат да проникнат в организма само чрез рана на кожата.

На предната линия

Входна врата за вирусите най-често са дихателните пътища. Враговете се опитват да попаднат в организма чрез вдишания въздух. Но те са посрещнати от слуз в носа и специални клетки в белите дробове (фагоцити), поглъщащи врага. В повечето случаи те навреме се справят с тях и вземат ситуацията под свой контрол. А микробите, които предпочитат да попаднат в организма заедно с храната, се обезвреждат с киселиността в стомаха и ферментите в червата.

Обсадената крепост: човешкото тяло
Борба между враговете

Борба между враговете

В различните части на тялото (кожа, очи, носна и устна кухина, горни дихателни пътища, стомашно-чревен тракт, полови органи) има определени микроби, които не предизвикват болести. По време на агресия тези микроби започват да се бият с ” чуждоземните” микроби, за да не завладеят териториите им. Ние можем да ги определим като “наемници”, които работят за нашия организъм. Като преследват свои интереси, те охраняват заеманата от тях територия. По този начин към редовната армия се прибавят и тези “микроподразделения”. Първата линия на отбрана на нашия организъм е кожата. Рана на кожата означава, че над организма е надвиснала опасност, доколкото вирусите и бактериите лесно могат да проникнат през нея. И в този случай враговете на вирусите и бактериите – фагоцити – бързат на мястото на произшествието, готови да погълнат опасните микроби. От друга страна, организмът, без да губи време, започва “ремонт” на раната, за да предотврати повторно проникване в него на опасни агенти.
Стъпка по стъпка към горещата битка

Стъпка по стъпка към горещата битка

Ако на вражеския микроорганизъм му се отдаде да се промуши покрай пограничните застави и да проникне в организма, то ще започне истинска война. Защото този път организмът ще включи цялата си редовна армия и ще даде отпор по всички правила на бойното изкуство.

Защитна стратегия на организма

Стратегията на нашата защитна система се състои от четири основни етапа:

  • Идентификация на врага и първи отпор
  • Укрепване на отбраната и подготовка за атака

  • Атака и сражение
  • Връщане към мирен живот

Защитна стратегия на организма

Първи, които посрещат враговете са микрофагите – клетки, които са способни да унищожат врага. Тези клетки влизат с врага в “ръкопашен” бой, подобно на пехотата на предните линии на фронта. Освен това, микрофагите работят и в качеството на разузнавачи, тайни военни агенти. След разчленението на врага, съхраняват частица от него в себе си. В бъдеще тази част ще послужи за установяване на самоличността на врага и изучаване на качествата му. Микрофагите предават тази част на структурите от разузнавателното управление на организма – информационни Т-клетки.

Операция на вируса по завземане на клетката

Операция на вируса по завземане на клетката

Вирусът влиза в контакт с клетката и здраво се закрепя за нейната повърхност. На мястото на контакта вирусът отделя специален фермент, разяждащ обвивката на клетката. В резултат на това в мембраната се появява отвор. Вирусът намалява и впръсква, съдържащата се в него, нуклеинова киселина (ДИК или ПИК) в клетъчната вакуола. Проникналият вътре геном на вируса взема под свой контрол дейността на клетката и използва нейните ресурси. Синтезира свои копия. Всички компоненти на вируса, независимо един от друг, пребивават в клетката и монтират нови вируси. След образуване на достатъчно количество нови вируси, те “взривяват” клетката и тръгват да търсят нови клетки-домакини. Целият този цикъл от проникването на вируса до неговото възпроизводство заема около 20 – 25 минути.

Борба между враговете

Обща тревога

По време на война във всяка страна се обявява обща мобилизация. Всички природни ресурси и бюджет отиват за военни разходи. Тези особености са присъщи и за човешкото тяло. Оказвайки се на прага на неизбежна война, организмът обявява всеобща мобилизация. Как? Първа атакува врага кавалерията (микрофаги). Но ако силите й не са достатъчни и не може да се справи с противника, то започва да произвежда специално вещество “пироген”, което се явява сигнал за обща тревога. Това вещество след дълъг път достига мозъка и стимулира центъра за терморегулация. В резултат мозъкът вдига под тревога целия организъм и се повишава телесната температура. При повишената температура болният естествено изпитва потребност от почивка. По този начин енергията, необходима за освободителната армия, не се изразходва за други цели. Както се вижда, на лице е невероятно сложен план и дизайн на човешкия организъм.

Редовната армия в действие

Редовната армия в действие

Войната между нашествениците и имунната система придобива все по-продължителен характер след началото на “мобилизацията”, т.е. след като човек си легне в постелката. Пехотата (фагоцитите) и кавалерията (микрофагите) не са достатъчни за защита: целият организъм е вдигнат на крак; войната е разгорещена. И в този момент в борбата се включват лимфоцитите ( Т и Б-клетки). Кавалерията (микрофаги) предава получените сведения за врага на Т-помощниците. Тези клетки на свой ред извикват на бойното поле Т-килърите и В-клетките – най-отбраните бойци на имунната система. Микрофагите поемат върху себе си първия удар по време на защита на организма. Те поглъщат и асимилират всякакви чужди вещества в кръвта. Освен това, при среща с врага те веднага извикват на помощ Т-помощниците. По време на процеса, наречен “фагоцитоза”, микрофагите се стараят да уловят колкото може повече бактерии. Микрофагите поглъщат, преработват и използват материал от врага, получен по време на преработката.
Производство на въоръжение

Производство на въоръжение

Веднага след като В-клетките са получили информация за врага, те пристъпват към производство на оръжия – антитела. Тези оръжия, подобно на балистични ракети, поразяват само тези врагове, за които е “доложена” информация. Това производство е толкова съвършено, че триизмерните структури на чуждите микроорганизми и произведеното оръжие напълно подхождат едно към друго, точно ключ за заключване.
Изработване на антитела

Изработване на антитела

Антителата неутрализират врага. След това той прилича на танк без вериги, дуло и боеприпаси. В същото време другите елементи на имунната система обкръжават обезвредения враг и го отстраняват физически. Имунната система може да си има работа с милиони разновидности на чужди агенти. Но какъвто и да е този агент, В-клетките могат да произведат срещу него подходящото оръжие. А това означава, че имунната система има вродено знание и способност да направи необходимия ключ към милиони видове ключалки. Способността на безсъзнателните клетки да произвеждат милиони видове антитела и успешно им приложение доказват, че са сътворени от Велик Творец. Още повече, че сложността на системата не се ограничава с това. В това време, когато В-клетките унищожават целта с “балестично” оръжие, Т-килърите също водят ожесточена борба против врага. На някои вируси им се отдава да избягат от преследването на В-лимфоцитите и да се скрият вътре в някоя клетка. Но Т-килърите изчисляват и унищожават тази клетка заедно със скрилия се в нея вирус.

След победата

След победата

След разгрома на врага започват да действат Т-супресорите. Те дават заповед за прекратяване на огъня и прекратяват дейността на Т-килърите и В-клетките. По този начин организмът започва да работи в обичайния си режим. Болшинството Т- и В-клетки, произведени за военни цели, умират. Но войната няма да бъде забравена. Преди началото на войната е било необходимо време, за да бъде открит врага и да се приготвят оръжията. Но при повторна агресия от същия враг, организмът вече е подготвен. Защото сега в защитната система на организма постоянно ще служи група клетки “памет”, които помнят и разпознават отличителните черти на врага.

Животът е сложно устроен… Но ако се опитаме да го разберем, ще видим че той е едно постоянно чудо!

Напиши коментар

Количка

X