Бъдеще на здравето

Бъдеще на здравето

Търсенето на технологиите за здраве на Нуга Бест се определя и от факта, че болките в гръбначния стълб са едно от най-честите страдания на съвременния човек. Те са втората причина за отсъствие от работа след обикновената настинка.