АНИОНИТЕ – „ВИТАМИНИТЕ“ ВЪВ ВЪЗДУХА

Безспорно е, че се чувстваме добре, когато сме сред природата – в гористи и планински местности, в близост до реки, езера, водопади. Дори когато за ден-два отидем сред природата, веднага усещаме огромната разлика. Всичко това се дължи на Тяхно Величество Анионите или както още ги наричат „Витамините“ във въздуха.

Гениален руски учен Александър Чижевский доказва, че отрицателните йони /анионите/, стимулират жизнените процеси и имат общо благотворно въздействие върху човека и животните, докато положителните имат противоположно действие – понижават техния жизнен тонус и могат дори да доведат до тяхната гибел.
Според учения, богат на отрицателни йони е въздухът около водопадите (до 50 хиляди/см3), планинският въздух (8-12 хиляди/см3), морският въздух (4 хиляди/см3), както и този след буря (1,5-4 хиляди/см3). Многобройни опити показват, че само 20-минутен престой в близост до водопад има магическо въздействие върху човешкия организъм, предизвиквайки неочакван прилив на жизнена енергия, на оптимизъм и добро разположение на духа.

ОСИГУРЕТЕ СИ СРЕДА, НАСИТЕНА С ОТРИЦАТЕЛНИ ЙОНИ – АНИОНИ

За жалост, предимно градският и силно индустриализиран начин на живот, сериозно ни откъсва от местата, в които въздухът има най-висока концентрация на отрицателно заредени йони.

Концентрация на отрицателни йони /аниони/ в различна среда:
•жилища и офиси в градски райони   50-100 см3
•жилища и офиси с климатик до   40 см3
•градски улици   100-500 см3
•много натоварени пътища под   100 см3
•села   2 000-4 000 см3
•планини и курорти   5 000-10 000 см3
•след буря   50 000-100 000 см3
•близо до водопади   10 000-200 000 см3

Според някои източници, количеството отрицателни йони около водопада Ниагара варира от 100 000 до 1 000 000 000 на cm3. Следователно това е най-здравословната околна среда в световен мащаб за човешките същества.

Показване на 8 резултата