АНТИБАКТЕРИАЛНА СРЕДА

оради все по-голямото нарастване на резистентността на много бактерии към антибиотици, медицината е изправена пред големи предизвикателства. Откриването на уникалната повърхност на крилата на цикадите може да даде голям принос за развитието на медицината в създаването на антибактериални повърхности, разчитащи единствено на физическата структура и лишени от химическа намеса. Намаляването на употребата на химически препарати носи полза и за човешкото здраве и за опазването на околната среда.

Използването на антибактериални повърхности, подобни на структурата на крилата на цикадите, би било много полезно за медицински изделия, транспланти, контактни лещи. При последните може дори напълно да се избегнат антибактериалните разтвори, ако се усъвършенстват тези структури.

За съжаление, от техническа гледна точка изработването на структури с шипчета, наподобяващи шипчетата на крилата на водното конче, се оказва много по-трудна задача, в сравнение с много по-стабилните форми на шипчетата при цикадите. Учените в момента прилагат структура, подобна на шипчетата на цикадите, в извити повърхности, като изкуствена роговица. Такава структура запазва способността да убива бактериите, без да уврежда други видове клетки в окото. В момента екипът разработва и матрици за произвоството на структури от типа на шипчетата на крилата на „водното конче“. Това би било още един силен успех в медицината и опазването на околната среда.

Показване на 7 резултата