Основен източник на водата е прясна вода от природата, която се пречиства и обеззаразява от съответните градски служби, които извършвайки съответната водоподготовка и водоочистка я подават за разпределение във водопроводната мрежа. Основните източници на прясна вода са:

  • Вода от айсберги
  • Прихващане от езера, язовири, реки и други открити източници.
  • Подземни източници (кладенциизвори и други), обикновено прихванати в каптажи.
  • Инсталации за преработка на вода като например морска.

Освен водата, подавана от централизирана водопроводна система има и подаване на питейна вода чрез бутилиране ѝ, подаване с цистерни, автомати за продажба на вода и използване директно на естествени източници на вода като извори и кладенци.

Водата е жизнено необходима. Количеството питейна вода зависи от физическата активност, възрастта, здравето и условията на околната среда.[2] В САЩ средно се консумира за пиене средно на човек около литър на ден.[3] За работещите при горещ климат може да са необходими до 16 литра на ден.[2] Около 60% от теглото на мъжете и 55% от теглото на жените е вода.[4] При бебетата водата е около 70% до 80%, докато при възрастните хора е около 45%.[5]

 

 

Източник: Уикипедия

Показване на единствения резултат