Питейната вода е вода за нуждите на хората, която може да се използва неограничено без опасност за здравето. Питейната вода е най-важната храна на хората и не може да бъде заместена с друго. Питейна вода е всяка вода, която се използва за пиене, за готвене, за подготовка на храната и напитките или за следните цели в домакинството:
  • Грижи за тялото и почистване
  • Измиване на предмети, които имат съприкосновение с храната (чаши, съдове, прибори)
  • Почистване на предмети, които по предназначение са в постоянен контакт с човешкото тяло като дрехи и бельо.

Питейната вода е прясна вода (сладка вода) с висока степен на чистота. Тя не трябва да съдържа болестотворни бактерии и да има минимално количество минерални вещества. Освен това има изисквания за допустимо съдържание на нитрати и пестициди, метали и други.

В световен мащаб, през 2012, 89% от хората имат достъп до подходяща за пиене вода от водопроводна мрежа[1] почти 4 милиарда човека имат достъп до питейна вода, докато други 2.3 милиарда имат достъп до изворна вода или обществени чешми.Около 1.8 милиарда човека използват вода за пиене от замърсени източници.[1] което може да предизвика различни гастроентерити като холера и коремен тиф, както и други.

Източник: Уикипедия

Показване на единствения резултат