В тесен смисъл, под сауна се разбира финландска сауна – топлоизолирано помещение, облицовано с дърво, в което въздуха се нагрява чрез печка (електрическа или на дърва) до високи температури. Обикновено в обществените сауни до максимум 110°С. Оригиналният вид точно на това помещение произхожда, разбира се, от Финландия и исторически любовта на финландеца към сауната е предопределена от суровия и студен климат. По нашите земи сауната не е добре позната, по-скоро във варианта си парна баня, но не и сауна. И това е така заради мекия топъл климат в географската ширина, на която живеем.

В широк смисъл на думата, под сауни се разбират всички помещения, където температурата надхвърля тази на нашата обичайна околна среда и варира от 40 до 110°С и нагоре. Подобни помещения са част от културата на много и различни народи по света, Северните народи с тяхната сауна, ислямските народи народи с тяхната парна баня, индианците с техния ритуален вигвам за изпотяване, евреите с техния швиц, руснаците с тяхната руска баня, римляните с техните тепидариум, калдариум и лакониум. Съвременните производители с цел да разграничат продукта си измислиха още стотици разновидности, така се появиха сауни, в които се пече хляб, сауни с цветни светлини, сауни с аромати.

Показване на 2 резултата