АТЛАС – КЛЮЧОВИЯ ШИЕН ПРЕШЛЕН

АТЛАС – КЛЮЧОВИЯ ШИЕН ПРЕШЛЕН

При падане на детето от креватчето на главата; при падане на работа или при спортни занимания. Но най-честата травма е разместването на атласа по време на раждане, когато главата и шията са подложени на усукване и компресия. Това води до неправилно положение на атласа от самото раждане. Неправилното положение на атласа...

X