Глътка здраве

Глътка здраве

Показателен е факта, че 95% от ембриона представлява вода, а при новороденото тя съставлява около 75%. Водата преобладава и в тялото на израстващия човек. Едва в годините на старост процентното съдържание на вода в тялото спада до 57% или по-малко. Изводът, който можем да си направим е,че водата е индикатор за стареенето на човешкия организъм.

Бутилка за алкална йонизирана вода

Вода и здраве

Чистата вода е извор на добро здраве и самочувствие. Днес все повече хора критично подхождат към избора на вода, която използват в ежедневието си. За тези, които търсят лесен и удобен начин да пият качествена вода, Nuga Best предлага персоналната бутилка Sense 50.

Жива вода – приказка или реалност?

Жива вода – приказка или реалност?

В далечна земя, в царството на дивна хубавица, извира жива вода. Умие ли се някой с тази вода, ако е млад – не остарява, ако е стар – ще се подмлади, ако е болен – ще оздравее. Който от вас ми донесе жива вода, той ще царува вместо мене!, заръчва болният цар на тримата си синове в народната приказка „Жива вода“, записана от Росен Босев.

Водата е живот. Живей дълго, живей добре.

ВОДАТА Е ЖИВОТ. ЖИВЕЙ ДЪЛГО, ЖИВЕЙ ДОБРЕ.

Санг Уонг, чудесен американски учен и изобретател от корейски произход, прекрасно обяснява явлението в новаторската си книга „Обратимост на стареенето“. Той казва, че водата има памет. Доказателство за това са смайващите кристали на д-р Масару Емото и ранните трудове на хомеопатите. Санг Уонг обаче отива още по-далече – той казва, че тази памет е във вид на измерима електрическа енергия.