В помощ на страдащите от диабет

В помощ на страдащите от диабет

Направените научни изследвания убедително доказват, че биокерамиката нанодиамантен турманий е ефективно и безопасно средство за овладяване на диабет тип 2 и възстановяване при диабетно стъпало.