Още от древността лекарите са използвали слънчевата светлина с профилактична и лечебна цел.

Светлина в полза на здравето

Днес е известно, че слънчевият спектър е 40% – видими лъчи; 50% – инфрачервени лъчи и 10% – ултравиолетови лъчи. И трите вида електромагнитни излъчвания се прилагат широко в медицината. Инфрачервеното излъчване прониква по-дълбоко в тъканите на човешкия организъм и е особенно полезно при: