Как Нуга Бест помага на съвременния човек?

Съвременния ритъм на живот и здравето

Спешни срокове, безкрайни ангажименти, напрежение в работата, често правят паузите за отдих и поддържане на добро физическо и психическо здраве изключителен лукс, който не си позволяваме. Натоварените графици, спешните срокове и безкрайните срещи са част от реалността на много хора.