Оздравяваща сила на разтягането

Оздравяваща сила на разтягането

С годините тази естествена гъвкавост постепенно намалява. Много хора стават толкова сковани, че им е трудно да се наведат и да докоснат пода. Елементарни движения се извършват с големи усилия и болка.