Старост - радост с Нуга Бест

Старост – радост с Нуга Бест

Как да запазим здравето си и да съхраним бистротата на ума си след 70 годишна възраст? Как да запазим гръбнака си гъвкав и да бъдем активни на 80 години? Как да преодолеем “старческите заболявания” и да възкликнем: Старост – радост! Отговор на тези въпроси ни дава Иванка Йорданова, която вече е почти на 80 години.