РАВНОВЕСИЕ, КОГАТО ЗЕМЯТА СЕ ВЪРТИ

РАВНОВЕСИЕ, КОГАТО ЗЕМЯТА СЕ ВЪРТИ

Пространственото ни усещане, чрез което се ориентираме къде сме, функционира чрез очите и вътрешното ухо. Очите са устроени така, че винаги търсят хоризонта като ориентир. Нещата, които виждаме, се променят, затова хоризонтът е най-вярната ориентировъчна точка. Той винаги остава постоянен и това позволява на мозъка да изпраща сигнали до съответните мускули, за да направят нужните настройки и да задържат тялото изправено и в движение.