Защо осанката е важна?

Защо осанката е важна?

Човек е способен да заема различни пози под действие на външни обстоятелства или с усилия на волята. Но осанката е това положение, което се регулира несъзнателно, на ниво безусловни рефлекси, така наречените двигателни стериотипи. Всеки човек има само една, присъща за него осанка.

Биомеханика на човешкото тяло

БИОМЕХАНИКА НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

Костите образуват скелета, който пък поддържа тялото. Костите подпомагат движението и защитават важни органи като мозъка, сърцето и белите дробове. Костите са леки (масата им е под 20 % от масата на човешкото тяло) и същевременно твърде устойчиви. Костите притежават известна еластичност, устойчиви са на натиск и опън. Костите образуват сложни костни системи, каквато е например гръбначният стълб.

Помощници на организма в изработката на топлината се явяват мускулите и мастната тъкан. Мускулите акумулират топлина, а мастната тъкан служи като топлоизолатор.

КАК ДА СГРЕЕМ ТЯЛОТО ИЛИ КАК ДА ПРЕЖИВЕЕМ СТУДА?

Много хора изпитват силен дискомфорт от студеното време. Всеки бърза да стигне колкото се може по-скоро до някое топло местенце за да се сгрее. Студът създава сериозни проблеми за слабите и по-възрастни хора, както и за всички по-топлолюбиви.

Човешкото тяло има управляваща роля в поддържането на съвършено здраве.

ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

Човешкото тяло има управляваща роля в поддържането на съвършено здраве. Тази роля започва с изключителната простота и сила на конструкцията на тялото. Неговият фундамент и скеле е костно-мускулната система: мускули, стави, кости и нерви. Връзката между всички тези компоненти е гениално и безкрайно сложно. Много специалисти днес смятат, че това да живеем без болка зависи от преоткриването на човешкото тяло, а не от „реконструирането“ му.