ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЗНАНИЕ

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЗНАНИЕ

От шести до девети декември се проведе Международно изложение на изобретенията (Seuol International Invention Fair) в Сеул, Южна Корея. Присъстваха представители на патентни ведомства , организации за обмен на технологии и IP- институции от цял свят, демонстриращи най-модерните достижения в областта на патентите и трансфера на технологии.Организатор на Международното изложение...

КИТАЙСКА МЕДИЦИНА ЗА ВСЕКИ ДЕН, ЗА ВСЕКИ ДОМ

КИТАЙСКА МЕДИЦИНА ЗА ВСЕКИ ДЕН, ЗА ВСЕКИ ДОМ

Преди повече от пет хиляди години древните китайци са открили енергия в тялото, която нито може да се види, нито може да се усети. Te вярват, че двата срещуположни края на спектъра - ин, енергията на земята и ян, енергията на небето, свързани с човека, създават тази жизнена енергия. Китайците...

TУРМАНИЕВИ БИЖУТА, ВДЪХНОВЕНИ ОТ ПРИРОДАТА

TУРМАНИЕВИ БИЖУТА, ВДЪХНОВЕНИ ОТ ПРИРОДАТА

Неизменен остава интересът към минералите. Някой търси в тях красота, друг - ценност, а трети виждат в тях един неизчерпаем източник на здраве. През вековете хората са натрупали знания как да ги използват, за да подчертаят своята уникалност и да укрепят здравето си. Нуга Бест предлага на своите приятели колекция аксесоари,...

X