Глътка здраве

Глътка здраве

Показателен е факта, че 95% от ембриона представлява вода, а при новороденото тя съставлява около 75%. Водата преобладава и в тялото на израстващия човек. Едва в годините на старост процентното съдържание на вода в тялото спада до 57% или по-малко. Изводът, който можем да си направим е,че водата е индикатор за стареенето на човешкия организъм.