ТУРМАНИЙ – ПРИРОДНИЯ МАТЕРИАЛ НА БЪДЕЩЕТО

ТУРМАНИЙ – ПРИРОДНИЯ МАТЕРИАЛ НА БЪДЕЩЕТО

Издателството към Университета Енсе (Yonsei University), Южна Корея издаде книгата "Турманий; ефективност и използване на биокерамиката", в която са обобщени всички сведения за природния материал турманий. В тази книга са систематизирани корейски и чуждестранни изследвания и съвместни отраслови изследвания, които в продължение на няколко години са провели проф. Ким Хан Сон от...

X