Грижа

Цялостна, елегантна и завършена NUGA стратегия в помощ и с грижа за човешкото здраве.

Сортиране на продуктите на Нуга Бест, според тяхното предназначение и грижа върху човешкия организъм.

Да се грижим за себе си е най-старата форма на здравна грижа. Днес все повече хора заемат активна позиция в опазването на собственото си здраве. А новите технологии дават много възможности и предлагат удобство в грижата за здравето. Преди няколко години многобройните уреди, които се отнасят към “индустрията за красота и здраве”, практически бяха недостъпни за обикновените хора извън специализираните салони. “Умните” и компактни уреди за персонална грижа за здраве дават възможност на всеки човек да стане експерт и да използва услуги, които по-рано са били достъпни само за специалисти.

Nuga Best - Демонстрационен център Варна

Грижата за здравето е винаги на мода

Определението за здраве на Световната здравна организация е записано в преамбюла на нейната Конституция и гласи

Здравето е пълно физическо, психическо или социално благополучие на индивида, а не само липсата на болест или недъг.

Грижа за здравето с продуктите на Nuga Best
Nuga Best Go
До скоро хората вярваха, че здравето им е грижа на лекаря. Но днес все повече хора разбират, че нито един лекар не може да направи за друг това, което човек може и е задължен да направи сам за себе си. Здравето, както и животът, са лично богатство. Как ще постъпим с него зависи от знанията, уменията, навиците и волята ни.
Какво е Нуга Бест?

Време е за промяна!

Човешкото тяло има вградена способност да се самовъзстановява.

Цялата формула на здравето може да се напише на един нокът: пази вътрешна чистота; чисти мисли, чисти желания, чисти постъпки, чисти думи, чиста храна. Бъди скромен и спазвай природните закони! Петър Димков

Човешкото тяло има вградена способност да се самовъзстановява. То е прекрасен, красив организъм. Той е така фино настроен и притежава огромна сила да се защитава. Ако се нараните, порежете, изгорите, то ще се изцели. Способността на тялото да се самовъзстановява не може да се купи и никой не може да Ви я предпише. Може единствено да я развиете в себе си чрез ежедневна грижа и постоянство. Много хора знаят какво да правят, за да са здрави. Истинското предизвикателство е от знание да преминете към действие. Съвършеното здраве не е “медицинско заключение”, а начин на живот – чувствителен и откликващ на всички измерения на тялото, ума и духа.

Здраве в твоя дом

С продуктите на Нуга Бест

Количка

X