Политика на поверителност

Настоящата Политика на поверителност са неразделна част от т.4 Политика на поверителност на Общите условия за ползване на уебсайта NugaBestBulgaria.com.

1. Лични данни

Данните, които попълвате в процеса на поръчка се използват единствено, за да изпълним коректно доставката на поръчката Ви и да Ви информираме своевременно за всякакви промени в нейния статус. Тези данни не се използват по начин нарушаващ текущото законодателство на Република България. Вашите данни могат да бъдат предоставени на 3-ти страни по смисъла на т.3 от Условията за плащане с цел отказано/ върнато плащане на доставена поръчка да бъде възстановено.

ПОВЕЧЕ

2. Кореспонденция

NugaBestBulgaria.com си запазва правото да съхранява всякаква кореспонденция с Вас за неограничен период от време и да я използва, както намери за добре, с цел да защити интересите си.

3. Данни за плащане

Сигурността на информацията, която въвеждате на страниците на NugaBestBulgaria.com се гарантира от SSL сертификат, с 128 битово криптиране. Данните за плащане, които попълвате на нашия сайт се предават до партниращата ни банка, където се обработват, без да бъдат обработвани или съхранявани на нашия сървър. NugaBestBulgaria.com спазва стриктно PCI стандартите.

4. Сигурност

Данните на кредитната/дебитната Ви карта, които попълвате в процеса на поръчка, не се обработват, нито съхраняват на нашите сървъри. Тяхната сигурност се гарантира от партниращата ни банка и е съобразена с текущите PCI стандарти.