МАСАЖЪТ НА НУГА БЕСТ

Масажът на Нуга Бест – с признание от авторитетни учени

Авторитетното научно списание „BioMed Research International“ публикува статия за масажното оборудване NM-5000Р

Изключително признание за Nuga Best
Изключително признание за Nuga Best

Съвместната изследователска работа на учени от Германския международен научен център „Fraunhofer“, Берлинския технически университет, Националния Университет „Чоннам“, Университета „Енсе“ и Университета „Ханянг“, която проучва ефективността и прави интегративна оценка на Персоналния термотерапевтичен масажор-стимулатор NM 5000P (Nuga Medical CO. Ltd) e публикувана в престижното международно списание „BioMed Research International

Важно е да се знае, че това списание се концентрира върху най-значимите наукометрически бази данни. Всички статии, които са подадени в редакцията на международното списание „BioMed Research International, се рецензират прецизно от независими експерти. За печат се приемат не повече от 30% от подадените научни разработки.

Научната публикацията за въздействието на масажа на Нуга Бест в това престижно международно списание Е ПРИЗНАНИЕ ЗА НАУЧНАТА ЗНАЧИМОСТ и ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКОТО КАЧЕСТВО НА ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ.

Тази статия е изключително признание за възможностите и ефективността на Персоналния термомасажор-стимулатор NM 5000P на Нуга Бест.

Научната статия е на тема:

„Интеграционна оценка на автоматизирания масаж в съчетание с термотерапия: от физическа, физиологическа и психологическа гледна точка“.

ТУРМАНИЕВ ТЕРМОМАСАЖОР СТИМУЛАТОР NM-5000P
Масаж на гръбначния стълб Източник: BioMed Research International
Масаж на гръбначния стълб Източник: BioMed Research International

В статията се разказва за различните видове масажи за преодоляване на стреса, болката и тревогата.
В това изследване учените проследяват влиянието на масажа отделно или в комбинация с инфрачервено нагряване в три различни аспекта:

  • физически – разгъване на туловището и максимална мощност на мускулите, разгъващи гръбначния стълб;
  • физиологически – с помощта на въпросник „състояние на тревожност“ и визуален мащаб;
  • психологически – променливост в сърдечния ритъм и електроенцефалограма.

Двадесет и осем здрави студенти от Университета Енсе (Южна Корея) участват в изследването три пъти седмично. По време на всяко свое посещение участниците получавали или само масаж, или комбиниран масаж ( масаж и инфрачервено нагряване ), или се извършвало контролно измерване.

Когато използвали САМО МАСАЖ, участниците в изследването лягали на термомасажора NM 5000P на Нуга Бест за 20 минути на предварително програмирана процедура с хиропрактичен масаж. В този случай вътрешният проектор е масажирал мускулите около гръбначния стълб като се е предвижвал отгоре надолу от шийните прешлени до опашката.

За КОМБИНИРАН МАСАЖ на термомасажора NM 5000P към 20-минутната програма на масажа добавяли източник на топлина. Нагряването се осъществявало с помощта на нагревателен източник, разположен вътре в проектора. Температурата на вътрешния проектор била фиксирана на 60 градуса. За извършване на КОНТРОЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ участниците лягали на термомасажора NM 5000P без масаж и термостимулация; трябвало да бъдат будни, но със затворени очи. Направените изследвания, свързани с характеристиката на мускулите, демонстрирали положителни ефекти:

  • УВЕЛИЧАВАНЕ НА МУСКУЛНИЯ ДИАПАЗОН НА ДВИЖЕНИЯ;
  • МАКСИМАЛНА МУСКУЛНА СИЛА И ГЪВКАВОСТ.

Установено било, че масажът с натиск влияе върху възстановяването на мускулите след физически стрес или мускулна умора, а това свидетелства за повишена гъвкавост на мускулите и максималното им активиране.

Направените изследвания преди и след масажа демонстрират НАМАЛЯВАНЕ НА СТРЕСОВАТА РЕАКЦИЯ.
Като резултат от масажа се повишава парасимпатиковата активност и се подобрява кръвообращението. Това помага да се възстанови физиологическия баланс в тъканите и органите на човешкия организъм. Когато към масажа се добави и инфрачервено загряване, се повишава нивото на тази активност.

Психологически изменения преди и след масажа. Източник: BioMed Research International
Психологически изменения преди и след масажа. Източник: BioMed Research International

a/ въпросник „състояние на тревожност“

b/ визуален аналогов мащаб

Легенда:
КОН: контролно измерване
ТМ: само масаж
КМ: комбиниран масаж

 

 

Направените изследвания отчели и изменение на нивото на безпокойство на участниците преди и след сеанс на термомасажора NM 5000P. Резултатите показали, че БЕЗПОКОЙСТВОТО И СТРЕСЪТ НАМАЛЯВАТ. При това намаляването на стреса и тревожността е много по-ефективно при използването на комбиниран масаж – масаж и инфрачервено нагряване.

След обединяване на резултатите, се потвърдила хипотезата, че масажното въздействие активира парасимпатиковата нервна система. Затова свидетелстват физическите, физиологическите и психологическите реакции на участниците в научното изследване.

В направеното изследване учените доказват, че масажното въздействие способства психологическа стабилност, подобрява гъвкавостта на туловището, осигурява максимална сила на мускулите и активира парасимпатиковите нерви. При комбинация на масажа с инфрачервено нагряване се наблюдава по-голям ефект.

Обобщението на учените е:

КОМБИНАЦИЯТА НАТИСК И МАСАЖ СЪС ЗАГРЯВАНЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СКЕЛЕТНО-МУСКУЛНИ БОЛКИ И ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СТРЕСА.

Учените-изследователи на термомасажора-стимулатор NM 5000P получиха своето признание, когато трудът им бе публикуван в авторитетното международно списание BioMed Research International.

За ценителите на Нуга Бест остава увереността, че резултатите им не са плод на щастлива случайност, а на невероятния комплекс от природа, наука и иновативни технологии в термомасажора-стимулатор NM 5000P.

Напиши коментар

Количка

X